Hjälporganisationer UNHCR

Granskad: UNHCR

Granskad.se
Granskad.se
Uppdaterad 1 jun 2024
Vi sätter fokus på FN:s flyktingorgan UNHCR.

Vi sätter fokus på FN:s flyktingorgan UNHCR.

Vad är UNHCR?

Förenta Nationernas (FN) flyktingorgan UNHCR — United Nations High Commissioner for Refugees eller Förenta nationernas flyktingkommissariat på svenska — är en global organisation som arbetar för att skydda och stödja flyktingar, asylsökande, statslösa och andra som tvingats fly från sina hem på grund av krig, konflikter, förföljelse eller naturkatastrofer.

UNHCR:s uppdrag inkluderar att tillhandahålla humanitär hjälp, skydda rättigheter och arbeta för att möjliggöra hållbara återvändanden eller bosättning på annan plats.


1. Chefslöner på UNHCR i Ukraina

Den svenska Ukrainachefen för UNHCR är Karolina Lindholm Billing, som tjänar totalt 350 000 kr i månaden, något som rapporterats av TV4:s granskningsprogram Kalla Fakta. Lönerna bestäms centralt av FN men Tomas Brytting, professor i organisationsetik, uppmanar FN att se över lönenivåerna.

Om man betalar för mycket riskerar man att få personer som drivs av andra saker än verksamheten också, där pengarna som drivkraft är för stark
Tomas Brytting, professor i organisationsetik

Varför är detta anmärkningsvärt?

Det råder ingen tvekan om att en lön på 350 000 kr i månaden är alldeles för hög inom en hjälporganisation som FN:s hjälporganisation UNHCR. Ett mått man skulle kunna använda är lönenivån för Sveriges statsminister på 184 000 kr i månaden — Lindholm Billing tjänar alltså nästan två gånger så mycket som statsministern Ulf Kristersson.


2. Chefslöner på Sverige för UNHCR

Generalsekreteraren för den svenska falangen av UNHCR, Sverige för UNHCR, har en månadslön på 88 000 kr.


Källor

Följande externa källor har använts som underlag för artikeln:

# Källa Rubrik
1 omvarlden.se Lönelistan 2022: Så höga är bistånds­chefernas löner
2 tv4.se UNHCR:s svenska Ukrainachef tjänar 350 000 kronor i månaden