Ekonomi Aktier

Granskad: SBB

Granskad.se
Granskad.se
Uppdaterad 8 maj 2024
Samhällsbyggnadsbolaget blev snabbt småspararnas utdelningsfavorit - men hur står de sig inför det nya ränteklimatet?

Samhällsbyggnadsbolaget blev snabbt småspararnas utdelningsfavorit — men hur står de sig inför det nya ränteklimatet?


Artikeln handlar om följande värdepapper: SBB D, SBB B.


Vad är SBB?

Svenska bostadsbolaget SBB är en verksamhet som främst fokuserar på fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och uthyrning av bostäder. SBB driver och äger för närvarande cirka 12 000 hyreslägenheter, och har under de senaste åren genomfört en rad strategiska förvärv av fastigheter och bostadsprojekt till både privatpersoner, företag och myndigheter.

Aktien har blivit småspararnas utdelningsfavorit eftersom SBB betalar utdelning varje månad.


1. Skräpstatus av S&P

Ratingsinstitutet Standard & Poor's meddelar i ett pressmeddelande att man sänker SBB till nivån motsvarande "skräpstatus" efter att bolaget inte har lyckats minska sin skuldsättning, även efter fastighetsförsäljningen till Brookfield värd 8.7 miljarder kronor.

Den negativa utblicken återspeglar möjligheten till en nedgradering med en nivå under de kommande sex till tolv månaderna om SBB inte säkrar tillräckliga finansieringskällor för att möta kommande kortfristiga finansiella förpliktelser under de närmaste kvartalen.
S&P

S&P motiverar detta på följande vis:

Svenska fastighetsägaren Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB:s kreditmått förbättrades inte tillräckligt under första kvartalet 2023 efter att transaktionen med Brookfield avslutades, vilket resulterade i att S&P Global Ratings justerade skuldsättning till skuld plus eget kapital som stannade på höga 59,9 % och EBITDA-räntetäckning sjönk till 2,1x (rullande 12 månaders siffra).

Sänkningen leder till att SBB får svårare att säkra kapital till förmånliga räntor, eftersom risken nu är högre att de får finansiella problem framöver.

Vad ledde detta till?

Aktiekurserna för SBB påverkades av beskeded från S&P:

  1. SBB D sjönk över 26%
  2. SBB B sjönk över 19%

Aktiekurserna ovan avser aktiekursen vid stängning 8 maj 2023.


2. Kraftigt höjda ränteutgifter

Som en följd av att SBB nedgraderas av S&P höjs även deras kommande ränteutgifter, detta enligt analyshuset ABG. Enligt Omni bedöms dessa öka med 300 miljoner kronor efter sänkningen, något som innebär att de behöver säkra bättre finansiering eller ställa in utdelningen — något som påverkar dess status som utdelningsfavorit bland småspararna.

Framöver kommer refinansiering att bli svårare och SBB saknar tillräckliga kreditfaciliteter från bankerna, vilket innebär att SBB måste påskynda avyttringar och/eller ställa in utdelningen.
ABG

VD i SBB, Ilija Batljan, menar att de är rustade för detta och att de har räknat med sänkningen. Det återstår att se hur väl SBB hanterar den här krisen.


Källor

Följande externa källor har använts som underlag för artikeln:

# Källa Rubrik
1 corporate.sbbnorden.se SBB, IR, Ratings
2 disclosure.spglobal.com S&P Global Ratings